Nyhetsbrev november 2021

Begrepet Klimatilpasning blir oftere og oftere brukt i dagens klimadebatt.

 

Under kommende møte i Glasgow er Klimatilpasning ett av fire hovedemner. Vi i Norsk Flomvern AS har nå et produktspekter som flere og flere vil etterspørre i tiden fremover. Derfor ser vi fram i mot at stat, kommuner , eiendoms firmaer og private ser nødvendigheten av å gjøre lokale klimatilpasninger. I Stortingsmelding om Klimatilpasning ( meld St 33) sier Regjeringen allerede i 2015 , at en for å være «føre var» skal en legge til grunn høye alternativer for de nasjonale klima fremskrivningene når konsekvensene av klimaendringer vurderes. I klima profilene vises det derfor til klimaendringer beregnet som resultat av høye klimautslipp.

 

Det er forventet endringer i:

  • temperatur
  • nedbør og overvann
  • snøforhold
  • vannføring og flom
  • tørke
  • isgang
  • ulike skredtyper
  • havnivå og stormflo

 

En del av disse endringene vil kreve tilpasning allerede i dag; for for tiltak med lang levetid. Så er det slik at flere av de nevnte endringene kan opptre samtidig, som f eks nedbør-snøsmelting- høye temperaturer og stormflo. Summen av disse endringene vil gi vann på avveie, som vi må styre vekk, slik at infrastruktur , bygg og eiendommer ikke ødelegges. Norsk Flomvern har nå ca 60 stk ulke barriere produkter i vår portefølje.

Norsk Flomvern har nå ca 60 stk ulke barriere produkter i vår portefølje.

Mobile flomvern.

Vi markedsfører: Quick Dam, Hydro Snake, Hydro Sack, Noaq og Inero sine produkter. For utvendig og innvendig bruk, samt rundt hus og eiendommer og for å lede vann bort fra hus og eiendommer. Leveringstid fra bestilling er mellom 7 og 10 dager. Hvis «hasteoppdrag» kan vi «krympe» leveringstiden. 

Permanente flomvern:

Fra 0,2 m til 5 m høyde.

Vi markedsfører: Blobel , WHS , CARO , Floodgate , Floodstop , Bechele , Alpinen , Fehrmann, Storflodssikring, Anhamm , Floodbreak , Hyflo og Aquaborg sine produkter.

 

For utvendig bruk på huset, rundt huset, rundt eiendommen, til nedkjøring til garasjer ol, mot elever og mot havet. Bruksområdene er mange . De ulike behov krever ulike løsninger De permanente barrierene har selvsagt noe lengre bestillingstid, da de fleste «skreddersys» etter kundens behov og mål

Det kan bli dyrt å la være 

Mangel på egenberedskap i dette tilfelle utstyr som tar seg av vann på avveie , kan i fremtiden bety at en kan få redusert utbetaling fra forsikring etter vannskader pga flom, stormflo og vann på avveie.

 

Det er ikke alle skader som lengre kan betraktes som plutselige og uforutsette. Klimaforandringene er vel beskrevet for hele landet. hva vil skje i de ulike tilfeller, som i NOU 2015:16 « Overvann i byer og tettsteder» og NCCS rapport no 3/2017 « Klimaprofil for fylker» Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing.

 

Norsk Flomvern sin oppfordring blir som følger: VÆR SMART. VÆR FORBERED