Nyhetsbrev Januar 2020

Norsk Flomvern har nå 60 stk ulke barriere produkter i  porteføljen

Mobile flomvern.

For litt vann på avveie til 1, 7 m

Vi markedsfører: Quick Dam, Hydro Snake, Hydro Sack, Noaq og Inero sine produkter.

For utvendig og innvendig bruk, samt rundt hus og eiendommer og for å lede vann bort fra hus og eiendommer. Leveringstid fra bestilling er mellom 7 og 10 dager. Hvis «hasteoppdrag» kan vi «krypmpe» leveringstiden.

 

 

Permanente flomvern:

Fra 0,2 m til 5 m høyde. Vi markedsfører : Blobel , WHS , CARO , Floodgate , Floodstop , Bechele , Alpinen , Fehrmann, Storflodssikring, Anhamm , Floodbreak , Hyflo og Aquaborg sine produkter.

For utvendig bruk på huset, rundt huset, rundt eiendommen, til nedkjøring til garasjer ol, mot eleven og mot havet. Bruksområdene er mange .

 

De permanente barrierene har selvsagt noe lengre bestillingstid, da de fleste «skreddersys» etter kundens behov og mål.

Nytt for året er at Norsk Flomvern kan foreta Risiko vurdering.

Se på risikoen for at vann kan skade hus / eiendom eller område. Samt hjelpe til slik at du får den riktige barriere mot vannet.

Mangel på egenberedskap i dette tilfelle utstyr som tar vann på avveie , kan i fremtiden bety at en kan få redusert utbetaling fra forsikring etter vannskader pga flom, stormflo og vann på avveie. Det er ikke alle skader som lengre kan betraktes som plutselige og uforutsette. Klimaforandringene er vel beskrevet for hele landet. hva vil skje i de ulike tilfeller, som i NOU 2015:16 « Overvann i byer og tettsteder» og NCCS rapport no 3/2017 « Klimaprofil for fylker» Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing. Kommunene må også sette seg inn i «Sivil beskyttelses loven» en praktisk og juridisk veiledning. Hvor en skal oppfylle kommunal beredskapsplikt samt ha § 4. Beredskapsplan, § 7. Øvelser og opplæring og § 8. Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser, i minne. Som enkelte fylkeskommuner sier : VÆR SMART. VÆR FORBEREDT