Skogliveien 4A, 3047 Drammen, Norge

 916 92117 - 90 11 45 41

 Alltid tilgjengelig.

Kriseinfo

Ved akutte hendelser som styrtregn, brudd på vannledninger, oversvømmelser og lignende - prøv å få  vannet ledet til bekker, elver, overvannssystemer eller til andre områder der vannet ikke gjør skade.

Ved krise i form av flom, stryrtregn eller springflo: Kontakt Brannvesenet i din kommune: Ring 110

 

 

Informasjon om risikoen for flom finner du på: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling

Sjekk også Kriseinfo.no som er en nettportal som samler kriseinformasjon fra norske styresmakter.