Øvre Eikervei 14 , 3046 Drammen, Norge

   916 92117 - 901 14541

   Alltid tilgjengelig!

 

Flomsikringsutstyr

som

sikrer verdier

 

 

Vi hjelper den som befinner seg i områder utsatt for lekkasje, flom, springflo eller stormflo.

 

Vi sikrer: Anlegg, områder, bygninger, installasjoner og rom.
Vi leverer til: Etater, kommuner, bedrifter og husholdninger

 

 

 

Produkter

Vi leverer innovative flomvernprodukter fra bransjens ledende produsenter.